ALGEMENE VOORWAARDEN –EQUI YOGA – RUITERTRAINING D.M.V. YOGA & MINDFULNESS
Datum laatste aanpassing: 25 Januari 2022

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Equi Yoga

T.a.v. Melissa Seneca

BVBA Populierendal handelend onder de naam Equi yoga

Oude schapenbaan 134

1850 Grimbergen

BE 0431166582

IBAN: BE27 0018 9640 5873

Contact via: info@equi-yoga.be

GSM: 0475 31 28 62

.

Artikel 2: Voorwaarden 

Volg je yogalessen,cursussen, trajecten, online of offline bij Equi Yoga dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

online studio

De klant schrijft zich zelf in op de online studio met membership, kiest zelf of deze voor een maandelijks, 6 maandelijks of jaarlijks abonnement gaat en geeft zijn/haar betaalgegevens in via de online shop waarna deze de studio eerst een week gratis kan uitproberen. 

De klant kan voor het einde van deze proefweek (7 dagen vanaf datum en uur eerste registratie) zijn/haar membership annuleren zonder dat er een kost wordt aangerekend. 

Indien dit niet op tijd gebeurt wordt het bedrag automatisch aangerekend aan de klant en kan deze steeds opnieuw annuleren voor het einde van de maand, 6 maanden of het jaar (afhankelijk van de keuze van de klant van de duur van het membership bij aankoop)

 

 

online cursussen

De klant koopt zelf een online cursus aan en kan hierbij kiezen voor een eenmalige betaling van het bedrag of een afbetaling die wordt aangeboden op de webshop. De klant krijgt onbeperkt toegang tot de aangekochte cursus na aankoop.

  • Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Equi Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Equi Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de leslocaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Equi Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

  • Artikel 2.2: Lidmaatschap

I.v.m. het 3 maanden VIP-traject (online/offline)

De cursist koopt een 3 maanden traject aan waarmee hij/zij kan deelnemen aan de wekelijkse privélessen op maat en ook toegang krijgt tot de “Online studio voor ruiters” en het “Start to equi-yoga” programma. Voor de online studio voor ruiters met membership moet de cursist zich zelf inschrijven op ww.equi-yoga.be

De cursist krijgt een code waarmee hij/zij de gehele duur van het privé traject  gratis toegang krijgt tot de “Online studio voor ruiters”. De cursist moet hierbij zijn/haar betaalgegevens invoeren wanneer deze toegang wil tot de “online studio voor ruiters” en zelf het online membership stopzetten alvorens deze 3 maanden ten einde komen. 

Indien gewenst kan de cursist na de duur van het privé traject klant blijven van de online studio en het membership naar keuze vanaf dan betalen of ervoor kiezen om opnieuw een 3 maanden prive traject aan te gaan en daarbij opnieuw gratis toegang te verkrijgen tot de online studio gedurende 3 maanden, enz…

Het prive traject bevat 3 maanden lang wekelijks 1 privé les in de studio of online. Deze kunnen gevolgd worden van maandag t.e.m. donderdag tenzij anders beslist in overleg met de docente.

 

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van het 3 maanden traject.

Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere beurtenkaart of traject. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

  • Artikel 2.3: Afmelden Yogalessen tijdens het privé traject

Indien de cursist verhinderd is, uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les, kan hij/zij de les annuleren via mail; info@equi-yoga.be of via het nummer 0475 31 28 62.  

Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer zonder kosten nadien op een later tijdstip ingehaald. Bij een te late afmelding wordt de les aangerekend.

Wanneer een les door de cursist of yoga teacher wordt geannuleerd of wanneer het door omstandigheden niet lukt om een les vast te leggen in een bepaalde week dan wordt de les nadien ingehaald door 2 lessen op 1 week in te plannen. De lessen worden ingehaald binnen de periode van het 3 maanden traject en niet achteraf, tenzij anders besproken met de docente.

  • Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de les, 

Kom op tijd zodat je van de volledige lengte van een les kan genieten. Wanneer je te laat bent kan er niet gegarandeerd worden dat je de volledige duur van de les kan ervaren.

Voor de lessen in de studio wordt aangeraden om minimaal vijf à tien minuten voor de les aanwezig te zijn in een les.
Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld.

Graag telefoon niet in de geluids- of trilstand laten staan: zet hem op stil of beter nog, helemaal uit…

Draag géén al te zware parfum in een sessie. Dat is ook heel storend.

Artikel 3: Betaling en opzegging

I.v.m. het VIP-traject
Het privé traject voor 3 maanden wordt aangeschaft via de online shop van equi-yoga.be of via persoonlijk contact met de docente. Je kan kiezen voor online betaling via de online shop van equi-yoga.be of voor overschrijving op het rekeningnummer: BE27 0018 9640 5873 en dit kan in volgende schijven:

  • per sessie

  • per maand: bv.1 sessie per week= 4 sessies per maand van 4 weken

  • het volledige traject eenmalig betalen: bij 1 wekelijkse sessie is dit 12 sessies per traject van drie maanden

Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van het traject, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed., dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

I.v.m. de online studio voor ruiters:

De klant schrijft zich zelf in op de online studio met membership, kiest zelf of deze voor een maandelijks, 6 maandelijks of jaarlijks abonnement gaat en geeft zijn/haar betaalgegevens in via de online shop waarna deze de studio eerst een week gratis kan uitproberen. 

De klant kan voor het einde van deze proefweek (7 dagen vanaf datum en uur eerste registratie) zijn/haar membership annuleren zonder dat er een kost wordt aangerekend. 

Indien dit niet op tijd gebeurt wordt het bedrag automatisch aangerekend aan de klant en kan deze steeds opnieuw annuleren voor het einde van de maand, 6 maanden of het jaar (afhankelijk van de keuze van de klant van de duur van het membership bij aankoop)

I.v.m. online cursussen

De klant koopt zelf een online cursus aan en kan hierbij kiezen voor een eenmalige betaling van het bedrag of een afbetaling die wordt aangeboden op de webshop. De klant krijgt onbeperkt toegang tot de aangekochte cursus na aankoop.

 

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Equi Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van het traject of beurtenkaart. Met andere woorden, de lengte van het traject of beurtenkaart zal dan met één week worden verlengd.

De vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via e-mail. Bij aankoop van een drie maanden traject dat in een vakantieperiode van Equi yoga valt zal de duur van het traject of beurtenkaart verlengd worden. 

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden
(bijv. ziekte docent) zal de einddatum van het traject of beurtenkaart worden verlengd.

 

Artikel 5: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Equi Yoga. 

Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Indien je medicatie neemt en je merkt vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

  • Artikel 5.1: Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om. Voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je in de eerste 12 weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Artikel 6: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Equi Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Equi Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mailadres.

Artikel 7: Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Equi Yoga en diverse Social media kanalen tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

 

Artikel 8: Wijzigingen

Equi Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via  e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Equi Yoga

Oude Schapenbaan 134

1850 Grimbergen